زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 dehghanpour haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دانش آموخته دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران ( رساله با عنوان : مهاجرت  علویان به ایران و گسترش تشیع  از ابتدای قرن سوم هجری تا برآمدن آل بویه/تاریخ دفاع: مهرماه 1394).
- دانش آموخته کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي  دانشگاه تهران (پایان نامه با عنوان : مهاجرت قبایل عرب به ایران و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن تا پایان دوره امویان/ تاریخ دفاع شهریور ماه 1388).
- دانش آموخته كارشناسي تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران(1384).

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

کتاب

- کتابشناسی سلمان فارسی، دکتر علی بیات، زهره دهقان پور، شیراز، انتشارات ادیب مصطفوی، آبان ماه 1390.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی و ...

- "گزارش سفر به كاشان و ابيانه" منتشر شده در مجله مدت دانشگاه تهران،( تابستان 1384)
- مقاله" زنان در كشاكش نبرد: حضور زنان در جنگ ها تا پايان دوره اموي" دکتر آذرتاش آذرنوش ، زهره  دهقان پور، منتشر شده در مجله علمي و پژوهشي زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان (فرهنگ و هنر) دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران((1388)
- مقاله "سكونتگاههاي قبايل عرب در ايران تا پايان دوره اموي" نیمسال نامه علمي ترویجی گروه تاريخ و تمدن دانشگاه بين المللي قزوين(1391)
- مقاله" پيامدهاي اجتماعي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی" زهره دهقان پور، علی بیات،  نیمسالنامه علمي پژوهشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات( 1390 )
- مقاله" نقش ايرانيان در فتح ايران: انگيزه ها و انواع همكاري ها تا پايان قرن اول هجري" منتشر شده در مجله علمی پژوهشی پژوهشكده تاريخ اسلام (91).
- مقاله " بررسي منابع و شيوه گردآوري اطلاعات در تاريخ يعقوبي و روش بهره گيري از آنها" منتشر شده در مجله علمي پژوهشي گروه تاريخ و تمدن دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران مي باشد(1390)
- مقاله" انگيزه هاي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی"، منتشر شده در فصلنامه علمی تخصصی سخن تاريخ ( زمستان 91).

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات کنفرانسی

- شرکت در همایش ملی ایرانشاسی، میبد، ارائه مقاله "اسلام پذیری ایرانیان از نگاه شرق شناسان: مطالعه موردی کتاب گروش به اسلام در قرون میانه اثر ریچارد بولت"، چاپ در مجموعه مقالات، اردیبهشت 1394.
- شرکت در همایش سلمان فارسی،کازرون، آبان ماه 1391(ارائه کتاب کتابشناسی سلمان فارسی )
- شرکت در همایش میراث مشترک ایران و عراق و پذیرش چکیده ارائه شده با عنوان "دلایل مهاجرت اعراب به ایران در دوره عباسی"(1394)
- شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش مقالات، ارائه مقاله با عنوان " مهاجرت سادات و علویان به ایران همزمان با ولیعهدی امام رضا(ع) و پیامدهای آن تا برآمدن  علویان طبرستان"، اذرماه 1394
- شرکت در سیزدهمین  جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، بخش پایان نامه ها، ارائه رساله دکتری با عنوان" مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام با قرائت شیعی از ابتدای قرن سوم هجری تا برآمدن آل بویه"، پاییز 1394.
- شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش پژوهشی و ارائه مقاله" عقلانیت در سیره رضوی و اتحاد جهان اسلام"شهریور و مهرماه 1395.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات دایره المعارفی

- نگارش مدخل "گرگانج" دانشنامه جهان اسلام
- نگارش مدخل"مولوی" دایره المعارف تشیع

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

سوابق تدریس

+ گروه تاریخ و تمدن دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین:
(1392- 1394)
تاریخ تشکیلات اسلامی(2) (کارشناسی)
تاریخ علوم (1و 2 و 3) (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)
+ گروه ایرانشناسی دانشگاه  میبد
(1393- 1395)
تاریخ هنر و معماری ایران از ابتدای دوره اسلامی تا پایان دوره ایلخانی(کارشناسی)
تاریخ هنر و معماری ایران  از آغاز دوره تیموری تا پایان دوره صفوی(کارشناسی)
هنر و معماری ایران از پایان دوره صفویان تا دوره معاصر (کارشناسی )
نقد تاریخ ایران از ابتدای دوره اسلامی تا حمله مغول (ارشد ایران اسلامی )
مروری بر نهضت های ملی مذهبی ایران از ابتدای دوره اسلامی تا بر آمدن صفویان(کارشناسی)
فرهنگ و تمدن اسلامی (ارشد ایران اسلامی)
تاریخ تشیع در ایران (کارشناسی)
شناخت و نقد منابع ایرانشناسی(کارشناسی )

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

حوزه های کاری مورد علاقه

- تاریخ اجتماعی و تاریخ  فرهنگی ایران
- تاریخ اجتماعی و تاریخ  فرهنگی  اسلام

- تاریخ علم
- تاریخ هنر و معماری ایرانی -  اسلامی

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

سوابق کاری و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

- همکاری با بخش اجتماعی و فرهنگی کوی دانشگاه تهران(1385-1389)
- همکاری با شرکت علمی فرهنگی مبتکران به عنوان ویراستار و طراح سوال
- همكاري با دايره المعارف تشيع در نگارش مقاله
- همکاری با بنیاد دانشنامه جهان اسلام در نگارش مقالهتوسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

جوایز و افتخارات

- کسب عنوان پایان نامه برتر در سیزدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا (ع)( بخش دانشگاهی)(رساله دکتری با عنوان " مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام شیعی از ابتدای قرن سوم تا برامدن ال بویه"، آذرماه 1394.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

گواهی نامه ها و عضویت در انجمن ها


- گواهی ویراستاری از جهاد دانشگاهی تهران

- عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات