علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 201  32353004 (035)
 a_fakherzad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی، گرایش فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
مقطع دکتری تخصصی: رشته تحصیلی: فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات

سوابق آموزشی

- عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی یزد:1378تا1387
- دارای مجوزتدریس دروس معارف اسلامی از معاونت اموراساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها: 1381تاکنون
- عضوهیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی حائری از سال  1392تاکنون
- تدریس دروس اندیشه اسلامی، کلام، منطق و فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی
- تدریس دروس فلسفه ملاصدرا و فلسفه اشراق در مقطع تحصیلات تکمیلی

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات

سوابق اجرایی

- معاون دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی یزد:1379تا1386
- عضویت کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاداسلامی یزد:1384تا1386
- رئیس دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد:1393
- معاون دانشجویی دانشگاه آیت الله العظمی حائری:1394تاکنون
- عضویت کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آیت الله العظمی حائری:1395تاکنون

توسط : a_fakherzad | تاریخ : 1395/10/27 | نظرات