آگهی و اسناد مناقصه عمومی خرید و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه

دانشگاه آیت الله حائری میبد در نظر دارد خرید و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه 28/6/94 ضمن واریز مبلغ 200.000  ریال به حساب شماره 2027127773 بانک تجارت شعبه مرکزی میبد به نام سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه آیت الله حائری میبد واقع در کیلومتر 3 جاده میبد- ندوشن ، سازمان مرکزی دانشگاه، اموراداری مراجعه و یا به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی  haeri.ac.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل به انضمام فیش واریزی حداکثر تا تاریخ 29/6/94 به اموراداری دانشگاه ارسال فرمایند .
تمدید: به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اسناد مناقصه عمومی خرید و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه را دریافت نکرده اند می رساند آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 29/6/94 به مدت 15 روز (حداکثر تا تاریخ 12/7/94) تمدید گردید.
جهت دریافت اسناد مناقصه فایل زیر را دانلود نمائید.

توسط : admin | تاریخ : 1394/06/21 | نظرات